Våttkort

Våttkort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning som finnes i Norges Padleforbund (NPF).

vaattkortVåttkort er et plastkort på størrelse med et vanlig kredittkort. Baksiden av kortet er satt av til å klistre på oblater som er små bevis, eller diplomer, på de kursene du har tatt i NPF.

For at Våttkort skal være gyldig må du ha oblater som viser hvilke kurs du har tatt. Ettersom du tar kurs innen en gren klistres nye oblater oppå de gamle.

Grener i NPF

Norges padleforbund består av flere grener: elv, hav, flattvann, kano og polo. Alle grenene har sine egne kursstiger. Når du tar kurs innen en gren, klistres nye oblater oppå de gamle.

kursstigen2010