Rogaland

I Rogaland har vi fast base for vår havavdeling i Jåttåvågen, Stavanger. Her bruker vi Ryfylke Friluftsråds lokaler som ligger i Gamle Jåttåvåvegen 67. Alle elvekurs i Rogaland blir gjennomført i Bjerkreimselva på Vikeså.

Friluftsråd hus